Jaka jest różnica pomiędzy pop3 i imap?

Protokół POP3 (Post Office Protocol 3) jest przeznaczony do pracy "offline". Po połączeniu z serwerem cała nieprzeczytana korespondencja wraz z załącznikami transmitowana jest ze skrzynki pocztowej na serwerze do foldera na komputerze lokalnym. Odebrane listy zostają następnie oznaczone jako odczytane i, w zależności od ustawień, pozostawione lub (domyślnie) kasowane z serwera. Po zakończeniu tych operacji, czytanie listów i przygotowywanie odpowiedzi może być przeprowadzone lokalnie bez konieczności utrzymywania połączenia z Internetem. Kolejne połączenie wymagane jest tylko w celu wysłania zredagowanych odpowiedzi i ewentualnego sprawdzenia obecności nowych listów. Taki tryb pracy jest niewątpliwą zaletą w przypadku korzystania z modemu, gdzie brak konieczności stałego połączenia znacząco obniża koszty.


Niestety, protokół POP3 ze względu na swą prostotę ma też znaczące wady, na przykład nie jest łatwe obsługiwanie skrzynki pocztowej z wielu komputerów. Jeśli bowiem, zgodnie z domyślnymi ustawieniami, odczytana poczta jest kasowana z serwera, to wówczas na każdym z komputerów znajdować się będzie tylko część korespondencji, a listy odczytane na jednym z nich nie będą widoczne na drugim. Jeśli natomiast przeczytana poczta jest pozostawiana na serwerze, to dość szybko może dojść do przepełnienia pojemności skrzynki pocztowej, a nie istnieje możliwość (dla protokołu POP3) korzystania z innych folderów pocztowych na serwerze. Kolejna wada ujawnia się w przypadku otrzymania bardzo dużego listu, nie można go bowiem usunąć bez uprzedniego przetransmitowania na komputer lokalny, a to może trwać bardzo długo. W tej sytuacji nie pomoże nawet przerwanie połączenia, ponieważ po jego wznowieniu proces transmisji zacznie się od początku. Wówczas niezbędne może okazać się skorzystanie z poczty przez WWW lub nawet kontakt z administratorem.


Podsumowanie dla POP3:


  • przerwa w transmisji powoduje ponownie ściąganie wszystkich wiadomości
  • jedno połączenie POP3 może blokować kolejne połaczenia do czasu rozłączenia tego pierwszego, czyli ta skrzynka nie nadaje się do współużytkowania
  • maile wysyłane nie zapisują się w skrzynce na serwerze
  • na serwerze nie zapisuje się czy wiadomośc była już odczytana przez innego użytkownika i czy na nią odpowiedzianoProtokół IMAP (Internet Message Access Protocol) działa w zdecydowanie odmienny sposób. Cała poczta przechowywana jest na serwerze w skrzynce pocztowej i w dodatkowych folderach pocztowych. Po połączeniu z serwerem na komputer lokalny transmitowane są jedynie same nagłówki wiadomości. Transmisja treści oraz załączników następuje dopiero po otwarciu danego listu, dzięki czemu możliwe jest kasowanie i filtrowanie korespondencji bez jej pobierania z serwera. Ten sposób obsługi poczty doskonale sprawdza się w przypadku pracy na wielu komputerach, na każdym z nich widzimy bowiem tą samą zawartość skrzynki. Wadą protokołu IMAP jest natomiast konieczność utrzymywania stałego połączenia z Internetem podczas obsługi poczty oraz trochę większa złożoność jego konfiguracji.


Podsumowanie dla IMAP:


  • przerwa w transmisji nie powoduje ponownego ściąganie wszystkich wiadomości od poczatku
  • jedno połączenie IMAP nie blokuje kolejnych połączeń równoległych, czyli ta skrzynka idealnie nadaje się do współużytkowania przez kilku użytkowników
  • maile wysyłane i przychodzące zapisują się w skrzynce na serwerze
  • na serwerze zapisuje się równeiż czy wiadomość była już odczytana przez innego użytkownika, i kto na nią już odpowiedział, i co napisał
  • możliwość udostępniania katalogów z wiadomościami, innym użytkownikom
  • możliwość oflagowania wiadomości kolorami, tzw. otagowanie


ZALECAMY KORZYSTANIE Z PROTOKOŁU IMAP NA NASZYCH SERWERACH!


© WEBMEDIA EUROPE LTD. | Wszystkie prawa zastrzeżone | mapa strony | Wszystkie ceny netto (odwrócony VAT) | RODO

Nasze strony korzystają z cookies tylko w celu ułatwienia obsługi klienta. Nie używamy ich do działań marketingowych.
Jeśli nie wyrażasz zgody na cookies, musisz je zablokować w swojej przeglądarce stron internetowych.
Wszystkie maile z niezamawianymi przez nas ofertami i reklamami traktujemy jako spam i zgłaszamy ich autorów do zablokowania.
Obok adres pułapki przeciwko robotom zbierającym adresy email do spamu: kontakt@honey.webmedia.com.pl