Archiwizacja poczty wychodzącej i przychodzącej

Oferujemy dodatkową usługę serwera pełnej archiwizacji poczty wychodzacej i przychodzacej ze skrzynek pocztowych z domeny klienta. Archiwum jest całkowicie bezpieczne, żaden z pracowników nie ma możliwości skasowania żadnej z wiadomości. 


Archiwum jest tworzone w postaci plikow ZIP, dla kazdego dnia osobno, każdy plik zawiera pocztę wychodzącą i przychodzącą z całego dnia ze wszystkich skrzynek w całej domenie.


Administrator może w każdej chwili wybrane katalogi rozpakowac na wskazanym koncie email klienta. Są one tam wtedy widoczne jako katalogi z datami z danego dnia.


Do archiwum poczty można się również dostać przez bezpieczne połączenie FTP i skopiować je sobie na własny dysk.


Koszt usługi 200 PLN bez VAT za rok.