Regulamin usług internetowych

 1. Całkowity zakaz spamowania. Skargi na mailing od odbiorców są uznawane za potwierdzenie wysyłania spamu. Również wysyłanie jednocześnie wielu wiadomości email nieistniejące konta email, uznaje się za wysyłanie spamu.
 2. W czasie korzystania z usługi nie można działać na szkodę naszej firmy oraz naszych klientów. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od umowy hostingu lub innej usługi, jeśli uznamy, że działania zamawiającego są szkodliwe dla naszej firmy lub innych naszych klientów.
 3. Nie można nadmiernie obciążać naszych serwerów bez naszej wiedzy i zgody (np. niepotrzebne testy obciążeniowe). Nie zgadzamy się na nadmierniego obciażania serwerów niż jest to potrzebne do prawidłowego działania usługi. Używanie cache dla zapytań SQL, zwłaszcza dla serwisów typu Wordpress czy Joomla i podobne, jest wymagane.
 4. Powierzchnia hostingowa może być wykorzystana jedynie na potrzeby funkcjonowania własnej strony WWW oraz poczty elektronicznej. Nie wyrażamy zgody na tworzenie serwisów polegających na gromadzeniu i udostępnianiu dużej ilości plików, ich archiwizacji lub hostowania plików dla zewnętrznych stron WWW.
 5. Bezpłatne konta hostingowe działają jedynie w okresie na jaki domena jest opłacona i pod warunkiem, że my jesteśmy opiekunem domeny klienta.
 6. Dbanie o zabezpieczenia swoich haseł do kont na serwerze. Hasło musi posiadać minimum 8 znaków, duże i małe litery, przynamniej jeden numer, przynajmniej jeden znak specjalny, np. (# $ % & @ *). W przypadku łatwiejszych haseł nie bierzemy odpowiedzialnośc za ew. problemy jakie z tego powodu wynikną.
 7. Zalecamy dbanie o zabezpieczenia skryptów PHP przed włamaniami z zewnątrz.
 8. Nieudostępnianie kont i danych do logowania osobom postronnym.
 9. Nie wolno wysyłać mailingów w ilości większej niż 50-100 maili na 1 godzinę. Do mailingów wyłączamy tymczasowo te ograniczenia.
 10. Do wysyłania list mailingowych należy wykorzystywać wbudowane w serwery mechanizmy służące specjalnie do tego celu.
 11. Kody authinfo do transferu domen do innych opiekunów są wydawane nie poźniej niż 30 dni przed expiracją domeny.
 12. Faktury dla przedłużenia usług są wystawiane automatycznie. W przypadku nieopłacenia faktury w terminie oraz nieotrzymania od klienta informacji o rezygnacji z usług w tym czasie, usługi mogą zostać zawieszone. Może również zostać naliczona dodatkowa opłata za ponowne włączenie usługi. Aby zrezygnować z usługi należy nas o tym poinformować przed wygaśnieciem terminu płatności przedłużenia usługi. 
 13. Domeny, którymi administruje Webmedia mogą być transferowane pomiędzy jej międzynarodowymi partnerami domenowymi, w celu utrzymania najwyższej jakości usług i stabilnych cen ich przedłużania na kolejne lata. Klient jest o tym infomowany pocztą elektroniczną.
 14. Regulamin dotyczy wszytkich usług.
 15. Infomacje dotyczące RODO na stronie

        https://webmedia.com.pl/rodo2018.html

 

© WEBMEDIA EUROPE LTD. | Wszystkie prawa zastrzeżone | mapa strony | Wszystkie ceny netto (odwrócony VAT) | RODO 2018