Warunki promocji zwrotu wpłat Money Back


Wszystkie potrzebne informacje do skorzystania z promocji Money Back.


Zwracamy pieniądze jeśli w ciągu pół roku zrezygnujesz z usługi, pod następującymi warunkami:


  1. Wpłata za usługę została uiszczona z góry, jeszcze przed rozpoczęciem świadczenia usługi, lub zgodnie z terminem płatności faktury.
  2. Zwrot wpłaty Money Back przysługuje jedynie w przypadku zakupu usług usług hostingowych. Nie dotyczy innych usług.
  3. O rezygnacji z usługi należy nas poinformować w ciagu 30 dni od dnia uruchomienia usługi.
  4. Zwrot opłaty nie przysługuje w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.


Zwrot wpłaty jest dokonywany w ciągu 30 dni od wyłączenia usługi.