10-krotne powiększenie kont

Z DNIEM 28 LISTOPADA 2012 ZWIĘKSZYLIŚMY 
POWIERZCHNIĘ WSZYSTKICH SERWERÓW 
WIRTUALNYCH (NAWET 10-KROTNIE)