Drop database w MySQL


Przy zakładaniu i obsłudze baz w MySQL, należy pamiętać, że użytkownik z uprawnieniami do bazy, założony w Cpanelu razem z bazą, ma prawo do różnych poleceń SQL, ale nie może usunąć bazy (drop database) lub założyć bazy danych (create database) poprzez polecenie SQL w skrypcie PHP.

Użytkownicy nie mogą wykonywać komend SQL zarezerwowanych dla głównego administratora serwera (root). W razie wątpliwości prosimy o kontakt.


Ważne słowa kluczowe:

drop database, create database, sql, sql php, sql cpanel, root mysql