Konfiguracja konta POP3


Pola oznaczone kolorem czerwonym wpisujemy:


  1. webmedia.com.pl
  2. webmedia.com.pl
  3. swój adres email
  4. 587 jeśli bez SSL, 465 jeśli z SSL (nie wpisujemy portu 25 bo to często nie działa)
  5. 110 jeśli bez SSL, 995 jeśli z SSL
  6. zaznaczamy SSL jeśli wpisaliśmy odpowiednie porty (jak wyżej)


© WEBMEDIA EUROPE LTD. | Wszystkie prawa zastrzeżone | mapa strony | Wszystkie ceny netto (odwrócony VAT) | RODO 2018