Synchronizacja Webmaila z Outlookiem


Chcesz automatycznie synchronizować swój kalendarz i kontakty z Outlooka z naszym WEBMAILEM? Zainstaluj wtyczkę do synchronizacji z Outlookiem!