Digitalizacja zdjęć i dokumentów

Najczęściej wykonywane zamówienia to digitalizacja i retusz starych, niszczących się zdjęć oraz digitalizacja ważnych dokumentów i skanowanie ich do PDF. Oto przykład zdigitalizowanego zdjęcia z 1875 roku.


retusz-starych-zdjec